W zależności od pracochłonności, ale jest to przeciętnie około 4-7 dni roboczych.