Produkt jest skierowany głównie do fotografów portretowych, beauty, a tak że dla amatorów fotografii portretowej.