Przeróbki indywidualnych zdjęć, które nie są sprecyzowane poniżej, np.:

  • fotomontaże i składkowanie fotografii
  • usuwanie lub dodawanie elementów
  • tworzenie mozaik z zdjęć

  • profesjonalne przygotowanie do wydruku
  • bezstratne powiększanie plików do wydruków wielkoformatowych

W przypadku zamówień indywidualnych, których nie ma w sklepie, prosimy o skorzystanie z formularza do wysyłania plików, który znajduje się poniżej na tej stronie, małe pliki można wysłać też na email biuro@retusz-fotografii.com. W sprawie wyceny zlecenia – oprócz opisu prosimy o dołączanie zdjęć, które mają zostać wycenione.

Obróbka zdjęć / Retusz fotografii / Postprodukcja – zlecenia systemowe

Obróbka zdjęć / Retusz fotografii / Postprodukcja / Fotomontaże – zlecenia niesystemowe

Można wybrać pliki ręcznie lub zrzucić pliki na poniższe pole.

Wydruki / Foto obrazy / Fotoceramika nagrobkowa / Płyty DVD