Cena głównie zależy od ilości czasu jaki musimy zarezerwować na wykonanie danego zlecenia.